oficiální web obce

Ve čtvrtek 30. července se koná zasedání obecního zastupitelstva v zasedací místnosti Obecního úřadu v Přepeřích. Program je vyvěšen v obecních vývěskách a na internetových stránkách obce. Začátek jednání je v 19:00. Na programu bude mimo jiné schvalování podkladů k dotaci pro nákup hasičského automobilu. Zasedání je veřejné, a tak srdečně zveme spoluobčany.